Výuka od 7. 12. 2020

Učební obory – výuka od pondělí 7. 12. 2020
všechny třídy dle stálého rozvrhu (teorie i odborný výcvik)

Maturitní obor – výuka v týdnu 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020
výuka ve škole – ELT4 + ELT1
distanční výuka – ELT2 + ELT3