Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent najde uplatnění zejména ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovací truhlářských výrobků. Uplatní se rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky
  • provádět opravy a renovace, montáž výrobků, osazování výrobků v objektech
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
  • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku nebo jeho součástí a zobrazováním
  • využívat základní počítačové aplikace
  • rozlišovat základní a pomocné materiály používané v truhlářské výrobě, jejich vlastnosti a možnosti použit