Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list
Zdravotní způsobilost: 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22 (informace k číselným označením)


Absolvent učebního oboru najde uplatnění při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech výroba nábytku a zařízení, stavebně truhlářská výroba.

Absolvent se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků a obchodu. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.