Kontakty

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
Uhelná 3264/6, 66902 Znojmo
IČ: 00530506
RED-IZO: 600015718
IZO: 107870959
ID datové schránky: rakd7rg

Ředitel:
Mgr. Jiří Vojtěch
telefon: 530 511 351
e-mail: reditel@souuhelna.cz

Zástupce ředitele odborného výcviku:
Ing. Vladislava Hrabětová
telefon: 530 511 354
e-mail: hrabetova@souuhelna.cz

Zástupce ředitele teoretického vyučování:
Ing. Buldakova Dušana
telefon: 530 511 353
e-mail: buldakova@souuhelna.cz

Sekretariát školy:
Lada Podaná
telefon: 530 511 351
e-mail: podana@souuhelna.cz

Ekonomický úsek:
Marie Fafílková
telefon: 530 511 352
e-mail: fafilkova@souuhelna.cz

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno

Právo na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Bližší informace o korespondenci