Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č.197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje škola poradenské služby výchovným poradcem, školním metodikem prevence a kariérovým poradcem, kteří spolupracují s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Plán práce Školního pedagogického pracoviště na školní rok 2023/2024 je k dispozici u výchovné poradkyně a sekretariátu školy.

Bližší informace o Školním pedagogickém pracovišti