Svářečská škola

Svářečská škola Uhlárka (11-152) Vám (pro studenty i širokou veřejnost) na základě Osvědčení vydaným Českou svářečskou společností ANB (CWS ANB) a autorizovanou Zkušební organizací č. 11 – TESYDO s.r.o nabízí:

  1. Základní kurzy svařování
   • ZK 135 1.1 – základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2)
   • ZK 111 1.1 – základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (elektroda)
   • ZK 311 1.1 – základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (plyn)
   • ZK 141 1.1 – základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – nízkouhlíkový nelegovaný materiál
   • ZK 141 8 – základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli)
   • ZK 141 21 – základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník)
  2. Zaškolení svářečů
   • ZP 311-1 1.1 – zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem
   • ZP 111-1 1.1 – zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
   • ZP 135 -1 8 – zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou
   • ZP 311-2 1.1 – zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem
   • ZP 15-2 1.1 – zaškolení pro řezání plazmou
   • ZP 311-8 1.1 – zaškolení pro ruční pájení plamenem
   • ZP 141 -1 8 – zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně netečného (inertního) plynu netavící se elektrodou
   • ZP 141-1 1.1 – zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně netečného plynu netavící se elektrodou
  3. Periodické doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705 a vyhlášky 87/2000 Sb.
  4. Nabídka nových úředních kurzů + periodické přezkoušení
   • ČSN EN ISO 9606-1,
   • ČSN EN ISO 9606-2
   • ČSN EN ISO 14732 (operátoři)
   • ČSN EN ISO 13585 (pájení)
  5. Svařování plastů
   • Zaškolovací a základní kurzy dle ČSN 05 0705 + periodická přezkoušení