Závěrečné zkoušky

Skládají se ze tří samostatně klasifikovaných zkoušek – písemné, praktické a ústní. Pro
písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně tři témata, z nichž si žák zvolí jedno.
Písemná zkouška trvá maximálně 240 minut. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel
školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma losuje. Praktická zkouška
trvá nejvýše 1 až 3 dny a maximálně sedm hodin v 1 dni. Pro ústní zkoušku stanoví ředitel
školy 25 až 30 témat, z nichž si žák losuje jedno. Příprava trvá nejméně 15 minut a samotná
zkouška trvá nejdéle 15 minut. Žák prospěl, pokud úspěšně vykoná všechny tři zkoušky.
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.


Okruhy témat ústních jednotných závěrečných zkoušekčerven 2023