Elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-M/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Zdravotní způsobilost: 3, 9a, 22 (informace k číselným označením)


Absolvent studijního oboru Elektrotechnika se uplatní při práci ve středních technicko-hospodářských funkcích: při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní činnosti; při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů; při výrobě a testování elektronických obvodů; v oblasti systémů pro měření a regulaci; při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.

Absolvent oboru se uplatní jako elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik, elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, programátor řídicích systémů aj.

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-41-M/01 se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice v souladu s § 4 odst. 1 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a v souladu se Zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.