Elektrikář – silnoproud

Kód oboru: 26-51-H/02
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list
Zdravotní způsobilost: 3, 19, 22 (informace k číselným označením)


Absolvent učebního oboru elektrikář najde uplatnění na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář, montér elektrorozvodných sítí. Absolvent instaluje, opravuje, udržuje a kontroluje elektrické rozvody a zařízení.

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-51-H/02 se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice v souladu s § 4 odst. 1 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a v souladu se Zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.