Zedník

Kód oboru: 36-67-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací, jako je dodatečné zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, práce sádrokartonářské, obkladačské a kladačské. Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • zdít zdiva z různých druhů materiálů, betonovat monolitické konstrukce, montovat vodorovné i svislé konstrukce
  • provádět povrchové úpravy, tepelné izolace a hydroizolace
  • osazovat výrobky přidružené stavební výroby a provádět práce při přestavbách budov
  • číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty
  • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu
  • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení, podle platných bezpečnostních předpisů
  • volit správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů
  • používat materiálové a technické normy, orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru