Zedník

Kód oboru: 36-67-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. zdít zdiva z různých druhů materiálů, betonovat monolitické konstrukce, realizovat montované vodorovné i svislé konstrukce, povrchové úpravy, tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a provádět práce při přestavbách budov.