Služby pro veřejnost

Zřizovatel příspěvkové organizace povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel organizace:

  1. Realitní činnost.
  2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
  3. Poskytování prací a služeb, včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými obory
  4. Příprava uchazečů pro získání řidičského oprávnění
  5. Svářečská škola.

Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu příspěvkové organizace (výchovně vzdělávacího procesu) a oddělené sledování doplňkové činnosti a finančního hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Nezbytnou podmínkou je provádění vedlejší činnosti v souladu se zpracovanou směrnicí školy k doplňkové činnosti.


Realitní činnost
Doplňková činnost v této oblasti se týká pronájmu veškerých prostor školy za základě živnostenského oprávnění, zejména pronájem tělocvičen, kmenových učeben, odborných učeben a některých prostor, využívaných nájemci ke komerčním účelům.


Pořádání odborných kurzů, školení, lektorská činnost
Do této oblasti činnosti patří zejména pořádání různých vzdělávacích kurzů za účelem celoživotního vzdělávání dospělých organizovaných v rámci projektů OP VK, např. UNIV 2 Kraje. Absolvováním akreditovaných programů jsou dospělí připraveni na vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., která vede k získání dílčí kvalifikace:

  • Zedník (36-020-H)
  • Tesař (36-051-H)
  • Zhotovitel zateplovacích systémů (36-022-H)
  • Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Poskytování prací a služeb
V rámci této doplňkové činnosti poskytujeme práce a služby, které souvisejí s povolenými obory. Uzavíráme zakázky na drobné i složitější stavební práce oboru zedník a tesař. Provádíme elektromontážní práce při rozvodech silnoproudého vedení v rodinných domech, drobných stavbách a při opravách stávajícího elektrického vedení.
Truhlářská dílna umožňuje provádět zakázky při zhotovování stavebních prvků, jako jsou okna, dveře, schodiště. Vyrábíme na zakázku jednotlivé kusy nábytku, ale i celé sestavy, např. kuchyňské linky.

Výuka automobilních oborů umožňuje v rámci odborného výcviku přijímání zakázek na opravy karoserií vozidel, opravy mechanických částí automobilů a jejich elektroinstalací. Připravujeme vozidla na technické kontroly a provádíme měření emisí benzinových motorů téměř všech značek automobilů. V rámci výuky provozujeme i pneuservis.
Ve strojírenských oborech provádíme zakázky při výrobě a montáži ocelových zámečnických prvků, jako jsou různé mříže, brány, ocelová okna, dveře a vrata.


Řidičská oprávnění
V rámci výuky oborů autoelektrikář a karosář umožňujeme žákům získání řidičského průkazu skupiny B, u autoelektrikářů současně získání řidičského oprávnění skupiny C. Proto jsme založili výukové středisko, které umožňuje tzv. sdružený výcvik pro možnost získání řidičského oprávnění skupiny B a C současně. Ostatní žáci školy, vlastnící řidičské oprávnění skupiny B, mohou v rámci doplňkové činnosti získat rozšíření řidičského oprávnění o skupinu C.