Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 21. 6. 2024

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka v termínu 19. 6. 2024 od 8:00 do 14:00.


Studijní obor
Do 2. kola se mohou přihlásit jen ti uchazeči, kteří v 1. kole konali jednotnou přijímací zkoušku. Výsledky přijímacích zkoušek budou hodnoceny bodovým systémem. Do celkového hodnocení se dále započítávají body za předchozí prospěch, hodnocení soutěží a dalších předpokladů. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání.


Učební obory
Jednotné přijímací zkoušky ani školní přijímací zkoušky se do oborů vzdělání s výučním listem nekonají. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro každý z vybraných oborů vzdělávání.

Úřední hodiny o prázdninách

V době prázdnin od 2. 2. do 9. 2. 2024 bude možné pouze odevzdat přihlášky ke studiu dle níže uvedeného rozpisu.

pátek 2. 2.8:00 – 12:00
pondělí 5. 2.8:00 – 15:00
úterý 6. 2.8:00 – 12:00
středa 7. 2.8:00 – 15:00
čtvrtek 8. 2.8:00 – 12:00
pátek 9. 2.8:00 – 12:00

S ostatními záležitostmi se na nás můžete obrátit od pondělí 12. 2. 2024.

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 13. 1. 2024 od 9:00 hod. do 16.00 hod. na Uhlárce. Těšíme se na setkání

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 9.11.2023 od 8:00 hod. do 16.00 hod. na Uhlárce. Zároveň nás v tento den můžete najít i v konferenčním a společenském centru – Dukla na Veletrhu středních škol – Tak kam?!