Obráběč kovů

Kód oboru: 23-56-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list
Zdravotní způsobilost: 1, 3, 5, 7, 9a, 19 (informace k číselným označením)


Absolvent učebního oboru Obráběč kovů se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů. Absolvent je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.