Obráběč kovů

Kód oboru: 23-56-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů).

Žák je vzděláván tak, aby byl schopen zejména:

    • obsluhy, údržby a seřizování obráběcích strojů
    • stanovení příslušných technologií a pracovních postupů, čtení výkresové dokumentace
    • zhotovit strojní součásti na klasických a číslicově řízených obráběcích strojích