Instalatér

Kód oboru: 36-52-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent je připraven provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Současně je připraven provádět veškeré přípojky. Uplatní se při montážích rozvodů vzduchotechniky. Všechny tyto odborné práce provádí v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. Žák je vzděláván tak, aby:

  • četl technickou dokumentaci, orientoval se v ní
  • zhotovoval jednoduché stavební výkresy a náčrty
  • prováděl nové instalační rozvody včetně zařizovacích předmětů
  • prováděl opravy a renovace starých instalačních rozvodů
  • ovládal pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientoval se v příslušných technický normách a předpisech a dodržoval je
  • využíval základní počítačové aplikace
  • používal a orientoval se v materiálech s ohledem na jejich vlastnosti a oblasti použití
  • obsluhoval a seřizoval stroje a zařízení používané v oboru a prováděl běžnou údržbu nástrojů a zařízení