Příjímací řízení

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 15. 5. 2024

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka v termínu
13. 5. 2024 od 8:00 do 14:00.


Studijní obor
Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z matematiky a z českého jazyka v rozsahu požadavků rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Výsledky přijímacích zkoušek budou hodnoceny bodovým systémem. Do celkového hodnocení se dále započítávají body za předchozí prospěch, hodnocení soutěží a dalších předpokladů. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání.

(aktualizováno 30. 1. 2024)


Učební obory
Jednotné přijímací zkoušky ani školní přijímací zkoušky se do oborů vzdělání s výučním listem nekonají. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro každý z vybraných oborů vzdělávání.

(aktualizováno 30. 1. 2024)