Archiv zpráv

Elektrotechnika

Kritéria přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek čtyřletého oboru vzdělávání Elektrotechnika pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní studium – Elektrotechnika 2020/2021


Učební obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení přijímacího řízení 2020/2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky – podzim 2020


Zkoušky v náhradním termínu, opravné zkoušky

Termíny zkoušek v náhradním a opravném termínu – 2. pololetí 2019/2020

Termíny zkoušek v náhradním termínu (1. a 2. ročník) – 1. pololetí 2019/2020

Termíny zkoušek v náhradním termínu (3. ročník) – 1. pololetí 2019/2020