Karosář

Kód oboru: 23-55-H/02
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent najde uplatnění zejména při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáží jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohybových částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní vozidel a při jejich ošetřování. Žák je vzděláván tak, aby:

  • četl technické výkresy
  • pořizoval jednoduché náčrty a výpočtem stanovil spotřebu materiálu
  • rozlišoval základní druhy materiálu a respektoval při zpracování jejich mechanické a technologické vlastnosti, volil spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály
  • vykonával veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů
  • pracoval na základních druzích klempířských strojů
  • pájel na měkko
  • prováděl základní nátěry
  • svařoval plamenem, řezal kyslíkem, pájel na tvrdo, svařoval elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO₂
  • samostatně realizoval střední opravu karosérie
  • zasklíval okna karosérií a skříní do těsnících profilů i lepením
  • seřizoval mezery dveří, vík a kapot a kontroloval jejich těsnost
  • seřizoval a opravoval mechanismy uzavírání vík, oken a dveří

Součástí vzdělávání je i získání řidičského oprávnění skupiny B a svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01 a ZP 311-2W01.