Třídní schůzky

V souvislosti s epidemickou situací se třídní schůzky uskuteční on-line formou v termínu od 26. 11. do 30. 11. 2020 (e-mail, telefon, Microsoft Teams, popřípadě i individuální osobní návštěva školy). Způsob schůzky a termín schůzky si rodiče (zákonní zástupci) domluví s třídním učitelem.