Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční on-line formou v termínu od 15. 4. 2021 do 20. 4. 2021 (e-mail, telefon, Microsoft Teams, ve výjimečných případech je možná individuální schůzka s třídním učitelem). Způsob a termín schůzky si rodiče (zákonní zástupci) domluví s třídním učitelem.