Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. 3. 2021 včetně, v pracovní dny od 7:30 do 12:30 hod. v kanceláři školy. O prázdninách (22. 2.–26. 2. 2021) je možné přihlášku odevzdat na vrátnici školy v době 8:00–12:00 hod.  Přihlášku je taky možné vhodit do schránky na bráně školy, příp. zaslat poštou na adresu školy.  V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.