Povinnost nosit roušky

Od 10. 9. 2020 se musí ve všech uzavřených prostorách školy, kromě tříd, nosit roušky.