Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků 1. ročníků na setkání, které se bude konat 31.srpna 2020 v 16:00 hod. v hlavní budově školy. Na schůzce se dozvíte všechny nezbytné informace, které jsou spjaty se studiem, seznámíte se s vyučujícími i prostředím. Setkání by mělo přispět k bezproblémovému začátku školního roku a hladkému přechodu žáků ze základní školy na školu střední. Jste tedy srdečně zváni na Uhlárku!