Výuka od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech žáků (teorie i odborný výcvik) dle aktualizovaného rozvrhu. Další informace naleznete v aplikaci Bakaláři.

Přijímací zkoušky- ELEKTROTECHNIKA

Přijímací zkoušky na maturitní obor Elektrotechnika se uskuteční:

    1. termín 5. 5. 2021
    2. termín 6. 5. 2021

Pozvánky budou zákonným zástupcům žáků doručeny do 26. 3. 2021. V případě, že do uvedeného termínu pozvánku neobdržíte, kontaktujte sekretariát školy na telefonním čísle: 530 511 351


Podmínky pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách (testování) – jaro 2021

Výuka odborného výcviku od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 se obnovuje praktické vyučování (odborný výcvik) v učebních oborech.

V týdnu od 26. 4. 2021 bude odborný výcvik probíhat ve třídách OKI1, ZTT1, ISA2, TRE3, ZTA3. Podmínkou pro účast na praktickém vyučování je absence příznaků onemocnění COVID-19 a podstoupení testování dle platného mimořádného opatření.

Podmínky pro umožnění účasti na odborném výcviku (praktickém vyučování) – testování

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční on-line formou v termínu od 15. 4. 2021 do 20. 4. 2021 (e-mail, telefon, Microsoft Teams, ve výjimečných případech je možná individuální schůzka s třídním učitelem). Způsob a termín schůzky si rodiče (zákonní zástupci) domluví s třídním učitelem.