Závěrečné a maturitní zkoušky – září 2023 (náhradní a opravný termín)

Písemná závěrečná zkouška: 11. 9. 2023 od 8:00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 12. 9. 2023 od 8:00 hod.

Ústní závěrečná zkouška (obor elektrikář): 18. 9. 2023 od 8:00 hod.

Ústní závěrečná zkouška (obor instalatér): 21. 9. 2023 od 8:00 hod.

Maturitní zkouška – písemná práce – český jazyk a literatura: 11. 9. 2023 od 8:00 hod.

Maturitní zkouška – profilová část – ústní zkouška: 18. 9. 2023 od 8:00 hod.