Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků

Schůzky pro rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří od 1. září 2023 nastoupí do 1. ročníku, se budou konat 26. 6. 2023 v 9.00 hod. nebo 16.00 hod. v areálu školy.

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje.

Jste srdečně zváni.