Třídní schůzky

Dne 10. 11. 2021 se od 15 do 17 hodin uskuteční třídní schůzky. Zasedání výboru SRPŠ se bude konat v 16 hodin ve sborovně. Prosíme o dodržování hygienických opatření, v prostorách školy je povinnost nosit respirátor.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. 9. 2021 v 8:00 hodin v kmenových třídách.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude v tento den provedeno preventivní antigenní testování žáků. Testování nemusí podstoupit ti žáci, kteří doloží potvrzení o dokončeném očkování (od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní), lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 (ne více než 180 dnů), potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 7 dní) nebo potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 72 hodin) vystavené odběrovým místem.

Žáci, kteří neabsolvují preventivní testování a nevztahuje se na ně výjimka (očkování, prodělaná nemoc, potvrzení z odběrového místa), mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídách během výuky).

Povinnost nosit respirátor ve společných prostorách školy platí pro všechny žáky, zaměstnance i třetí osoby.

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je na dny 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 vyhlášeno ředitelské volno.

Vysvědčení žáci obdrží v pátek 25. 6. 2021.