Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 21. 6. 2024

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka v termínu 19. 6. 2024 od 8:00 do 14:00.


Studijní obor
Do 2. kola se mohou přihlásit jen ti uchazeči, kteří v 1. kole konali jednotnou přijímací zkoušku. Výsledky přijímacích zkoušek budou hodnoceny bodovým systémem. Do celkového hodnocení se dále započítávají body za předchozí prospěch, hodnocení soutěží a dalších předpokladů. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání.


Učební obory
Jednotné přijímací zkoušky ani školní přijímací zkoušky se do oborů vzdělání s výučním listem nekonají. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro každý z vybraných oborů vzdělávání.