Závěrečné a maturitní zkoušky – září 2023 (náhradní a opravný termín)

Písemná závěrečná zkouška: 11. 9. 2023 od 8:00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 12. 9. 2023 od 8:00 hod.

Ústní závěrečná zkouška (obor elektrikář): 18. 9. 2023 od 8:00 hod.

Ústní závěrečná zkouška (obor instalatér): 21. 9. 2023 od 8:00 hod.

Maturitní zkouška – písemná práce – český jazyk a literatura: 11. 9. 2023 od 8:00 hod.

Maturitní zkouška – profilová část – ústní zkouška: 18. 9. 2023 od 8:00 hod.

Uhlárka a Erasmus+ 2022

V nedávné době se vrátili vybraní žáci oboru Elektrotechnika z Vídně, kde absolvovali v rámci EU projektu Erasmus+ svoji dvoutýdenní stáž. Ta se týkala zejména programování v jazyce Python, kdy studenti se svým tutorem a majitelem firmy řešili různé okruhy problémů. Mnohé konzultace probíhali také online, samozřejmě kompletně v angličtině, která je hlavním komunikačním prostředkem (nejen) v rámci projektu. „Komunikace v angličtině nebyl žádný problém a to většinou ani kdekoliv jinde než v práci, třeba v obchodech nebo restauracích. Člověk poznal i celé město a zdejší život. Vídeň je krásná, se spoustou krásných památek, obchodů a kulturně odlišných míst. A hlavně naprosto dokonalým systémem místní hromadné dopravy“, konstatuje spokojeně Jakub Vogal, jeden z účastníků-elektrotechniků z Uhlárky. Celý pobyt se však netýkal pouze stáže, ale zahrnoval též poznávací aktivity, mimo jiné například i návštěvu zámku v Schönbrunnu.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Program Erasmus+ pokryl většinu nákladů na pobyt pro celkový počet 9 účastníků z Uhlárky-Střední školy technické Znojmo.

(Evropská komise nezodpovídá za napsaný text.)