Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční on-line formou v termínu od 15. 4. 2021 do 20. 4. 2021 (e-mail, telefon, Microsoft Teams, ve výjimečných případech je možná individuální schůzka s třídním učitelem). Způsob a termín schůzky si rodiče (zákonní zástupci) domluví s třídním učitelem.

Testy z českého jazyka

Na stránce https://www.ecestina.cz/ si mohou studenti vyzkoušet testy z mluvnice, testy z literatury, testy z pravopisu, lingvistický slovník k testům, literární slovník k testům. Stránky jsou každý týden průběžně doplňovány o nové testy a pojmy a vše je zcela zdarma!

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1.3.2021 včetně, v pracovní dny od 7:30 do 12:30 hod. v kanceláři školy. O prázdninách (22.2.–26.2.2021) je možné přihlášku odevzdat na vrátnici školy v době 8:00–12:00 hod.  Přihlášku je taky možné vhodit do schránky na bráně školy, příp. zaslat poštou na adresu školy.  V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.

Pololetní klasifikace

V souvislosti s epidemií covid-19 se žákům nebude 28.1.2021 osobně vydávat výpis vysvědčení. Žákům bude výpis předán až po povolení osobní přítomnosti žáků ve škole. Výsledky pololetní klasifikace budou dne 28.1.2021 pro rodiče a žáky k dispozici v systému Bakaláři.

Den otevřených dveří

Z důvodu trvajícího nouzového stavu se den otevřených dveří dne 22. ledna 2021 nebude konat. Přijměte alespoň pozvání ke shlédnutí našeho nového videa o naší škole.

Individuální konzultace

Od středy 6. 1. 2021 se mohou žáci 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníku oboru Elektrotechnika zúčastnit individuálních konzultací s vyučujícím (jeden žák a jeden vyučující). Konzultace se koná ve škole a termín je nutno si domluvit s příslušným vyučujícím předem.