Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. 3. 2022 včetně, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hod. v kanceláři školy. Přihlášku je taky možné vhodit do schránky na bráně školy, příp. zaslat poštou na adresu školy. V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.

Den otevřených dveří

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je den otevřených dveří 26. 11. 2021 zrušen. Můžete nás navštívit alespoň virtuálně na https://dojdi.uhlarka.cz/.

Třídní schůzky

Dne 10. 11. 2021 se od 15 do 17 hodin uskuteční třídní schůzky. Zasedání výboru SRPŠ se bude konat v 16 hodin ve sborovně. Prosíme o dodržování hygienických opatření, v prostorách školy je povinnost nosit respirátor.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. 9. 2021 v 8:00 hodin v kmenových třídách.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude v tento den provedeno preventivní antigenní testování žáků. Testování nemusí podstoupit ti žáci, kteří doloží potvrzení o dokončeném očkování (od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní), lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 (ne více než 180 dnů), potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 7 dní) nebo potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 72 hodin) vystavené odběrovým místem.

Žáci, kteří neabsolvují preventivní testování a nevztahuje se na ně výjimka (očkování, prodělaná nemoc, potvrzení z odběrového místa), mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídách během výuky).

Povinnost nosit respirátor ve společných prostorách školy platí pro všechny žáky, zaměstnance i třetí osoby.