Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je na dny 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 vyhlášeno ředitelské volno.

Vysvědčení žáci obdrží v pátek 25. 6. 2021.