Přijímací zkoušky- ELEKTROTECHNIKA

Přijímací zkoušky na maturitní obor Elektrotechnika se uskuteční:

    1. termín 5. 5. 2021
    2. termín 6. 5. 2021

Pozvánky budou zákonným zástupcům žáků doručeny do 26. 3. 2021. V případě, že do uvedeného termínu pozvánku neobdržíte, kontaktujte sekretariát školy na telefonním čísle: 530 511 351