Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. 3. 2022 včetně, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hod. v kanceláři školy. Přihlášku je taky možné vhodit do schránky na bráně školy, příp. zaslat poštou na adresu školy. V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.