Omezení provozu školy – zákaz přítomnosti žáků

Na základě Usnesení vlády ČR se od středy 14.10.2020 do 1.11.2020 ruší praktické vzdělávání – odborný výcvik.
Teoretické vyučování probíhá i nadále distančním způsobem dle rozvrhu.
26. – 27. 10. 2020 distanční výuka neprobíhá
28. 10. 2020 – státní svátek
29. -30. 10. 2020 – podzimní prázdniny