Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků

Schůzky pro rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří od 1. září 2022 nastoupí do 1. ročníku, se budou konat v termínech 27. 6. 2022 v 16:00 hod. a 28. 6. 2022 v 9:00 hod.

Jste srdečně zváni.