Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 zahájíme 1. 9. 2022 v 8:00 hodin v kmenových třídách.