Rekonstrukce tělocvičny

Projekt řeší energetické úspory v objektu odborných učeben a tělocvičny SŠT Znojmo. Předmětem projektu je zateplení objektu, výměna výplní otvorů, zdroje vytápění, interiérového osvětlení, výměna trafostanice a instalace FVE, vyregulování otopné soustavy a instalace MAR (měření a regulace). Realizací projektu dojde k energetickým úsporám a tím i ke snížení negativního vlivu na životní prostředí.