Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je na dny 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 vyhlášeno ředitelské volno.

Vysvědčení žáci obdrží v pátek 25. 6. 2021.

Výuka od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech žáků (teorie i odborný výcvik) dle aktualizovaného rozvrhu. Další informace naleznete v aplikaci Bakaláři.

Přijímací zkoušky- ELEKTROTECHNIKA

Přijímací zkoušky na maturitní obor Elektrotechnika se uskuteční:

    1. termín 5. 5. 2021
    2. termín 6. 5. 2021

Pozvánky budou zákonným zástupcům žáků doručeny do 26. 3. 2021. V případě, že do uvedeného termínu pozvánku neobdržíte, kontaktujte sekretariát školy na telefonním čísle: 530 511 351


Podmínky pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách (testování) – jaro 2021

Výuka odborného výcviku od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 se obnovuje praktické vyučování (odborný výcvik) v učebních oborech.

V týdnu od 26. 4. 2021 bude odborný výcvik probíhat ve třídách OKI1, ZTT1, ISA2, TRE3, ZTA3. Podmínkou pro účast na praktickém vyučování je absence příznaků onemocnění COVID-19 a podstoupení testování dle platného mimořádného opatření.

Podmínky pro umožnění účasti na odborném výcviku (praktickém vyučování) – testování