Výuka od 7. 12. 2020

Učební obory – výuka od pondělí 7. 12. 2020
všechny třídy dle stálého rozvrhu (teorie i odborný výcvik)

Maturitní obor – výuka v týdnu 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020
výuka ve škole – ELT4 + ELT1
distanční výuka – ELT2 + ELT3

Výuka od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je povolena prezenční výuka žáků závěrečných ročníků (učebních i maturitních oborů) a prezenční praktické vyučování všech žáků. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná.

Ostatní žáci pokračují v distančním vzdělávání.

Třídní schůzky

V souvislosti s epidemickou situací se třídní schůzky uskuteční on-line formou v termínu od 26. 11. do 30. 11. 2020 (e-mail, telefon, Microsoft Teams, popřípadě i individuální osobní návštěva školy). Způsob schůzky a termín schůzky si rodiče (zákonní zástupci) domluví s třídním učitelem.

Výuka v týdnu od 26. – 30. 10.2020

Ve dnech 26. a 27. 10. je naše škola krizovým opatřením vlády uzavřena. V těchto dnech pak není zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT.

Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví je na pátek 25. 9. 2020 vyhlášeno ředitelské volno. Zároveň upozorňujeme žáky, aby se v průběhu volných dní vyhýbali rizikovému chování a hromadným setkáním.  

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků 1. ročníků na setkání, které se bude konat 31.srpna 2020 v 16:00 hod. v hlavní budově školy. Na schůzce se dozvíte všechny nezbytné informace, které jsou spjaty se studiem, seznámíte se s vyučujícími i prostředím. Setkání by mělo přispět k bezproblémovému začátku školního roku a hladkému přechodu žáků ze základní školy na školu střední. Jste tedy srdečně zváni na Uhlárku!