Helptech

Škola na Uhelné naplňuje koncepci celoživotního učení. V rámci projektu ESF UNIV vytvořila vzdělávací programy pro dospělé. U této aktivity již proběhlo pilotní ověřování v praxi. Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na rekvalifikaci pracovníků firmy HAAS Profile Znojmo. Akce probíhá pod názvem „Prohloubení odbornosti v oblasti svařování“. Jde o projekt VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST. Vzdělávání dospělých bude ukončeno, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, certifikátem o tzv. dílčí kvalifikaci. Svářecí škola pokračuje ve spolupráci se zdejším úřadem práce a umožňuje lidem bez práce získat novou profesi.

Pro vyšší kvalitu jsou důležité nákupy nových technologií, nového strojního vybavení tak, aby oblast vzdělávání, které škola poskytuje, sledovala požadavky trhu. Proto ze schválené evropské dotace z ROP Jihovýchod nakoupíme nové CNC obráběcí zařízení v hodnotě téměř 4,5mil. Tato investice nám umožní vybudovat špičkovou učebnu pro obráběče kovů.
Přes stagnaci některých odvětví trvá poptávka firem po odbornících v technických povoláních. Malé počty absolventů technických škol povedou v budoucnosti k nedostatku kvalitních řemeslníků. Na odborné práce nelze brát lidi z ulice. Znojemské firmy – naši sociální partneři, si tento negativní vývoj uvědomují. Proto škola využívá PROJEKT HELPTECH ( reg.č. CZ.1.0/1.1.00/14.0152 ) jako součást investice do rozvoje vzdělávání. Škola zřídila u vybraných firem řady smluvních pracovišť. Na pracovištích probíhá výuka žáků pod dohledem odborných instruktorů – zaměstnanců firmy. Žáci provádí stanovené úkoly a jejich plnění je poměřováno kvalitou. Získané zkušenosti jsou oboustranné. Žáci a učitelé poznali reálné podmínky spojené s vytvářením materiálních hodnot. Zástupci firem se seznámili s odbornou úrovní žáků i učitelů. Firmy svými požadavky usměrňují výuku směrem ke skutečným potřebám výrobní praxe. Žáci mohou u těchto firem získat budoucí zaměstnání.

Důležitou součástí školního života jsou odborné soutěže žáků. Zde poměřujeme nejen získané dovednosti žáků, ale u jednotlivých řemesel dochází ke vzájemné výměně zkušeností. V tomto roce se naši žáci zúčastňují celého balíku soutěží. Karosáři, strojní mechanici, instalatéři, zedníci a tesaři již svoje soutěžní chvíle poznali. V těžké konkurenci mezinárodních soutěží důstojně reprezentovali školu i město Znojmo. Z konkrétních výsledků lze jmenovat instalatéry a tesaře, kteří přivezli palmy vítězství. Další soutěžní želízka, truhláře a obráběče máme ještě v ohni.

Pomalu se blíží konec školního roku. Maturity, závěrečné zkoušky. Co dál? Čekáme na žáky. Uděláme z nich dobré řemeslníky, kteří se neztratí. Řemeslo má přece zlaté dno.