Přijímací zkoušky- ELEKTROTECHNIKA

Přijímací zkoušky na maturitní obor Elektrotechnika se uskuteční:

    1. termín 5. 5. 2021
    2. termín 6. 5. 2021

Pozvánky budou zákonným zástupcům žáků doručeny do 26. 3. 2021. V případě, že do uvedeného termínu pozvánku neobdržíte, kontaktujte sekretariát školy na telefonním čísle: 530 511 351


Podmínky pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách (testování) – jaro 2021

Výuka odborného výcviku od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 se obnovuje praktické vyučování (odborný výcvik) v učebních oborech.

V týdnu od 26. 4. 2021 bude odborný výcvik probíhat ve třídách OKI1, ZTT1, ISA2, TRE3, ZTA3. Podmínkou pro účast na praktickém vyučování je absence příznaků onemocnění COVID-19 a podstoupení testování dle platného mimořádného opatření.

Podmínky pro umožnění účasti na odborném výcviku (praktickém vyučování) – testování

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční on-line formou v termínu od 15. 4. 2021 do 20. 4. 2021 (e-mail, telefon, Microsoft Teams, ve výjimečných případech je možná individuální schůzka s třídním učitelem). Způsob a termín schůzky si rodiče (zákonní zástupci) domluví s třídním učitelem.

Testy z českého jazyka

Na stránce https://www.ecestina.cz/ si mohou studenti vyzkoušet testy z mluvnice, testy z literatury, testy z pravopisu, lingvistický slovník k testům, literární slovník k testům. Stránky jsou každý týden průběžně doplňovány o nové testy a pojmy a vše je zcela zdarma!

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1.3.2021 včetně, v pracovní dny od 7:30 do 12:30 hod. v kanceláři školy. O prázdninách (22.2.–26.2.2021) je možné přihlášku odevzdat na vrátnici školy v době 8:00–12:00 hod.  Přihlášku je taky možné vhodit do schránky na bráně školy, příp. zaslat poštou na adresu školy.  V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.

Pololetní klasifikace

V souvislosti s epidemií covid-19 se žákům nebude 28.1.2021 osobně vydávat výpis vysvědčení. Žákům bude výpis předán až po povolení osobní přítomnosti žáků ve škole. Výsledky pololetní klasifikace budou dne 28.1.2021 pro rodiče a žáky k dispozici v systému Bakaláři.